Štampa kesa i reklamnog materijala

KOMERCIJALNE KESE

Proizvodnja kesa komercijalnog tipa za opštu upotrebu, u standardnim formatima...
Komercijalno pakovnje svih modela je 25 kesa.